Samen spelen: palen de grond in!

oktober 6th, 2012 | Posted by Beheerder in Nieuwsberichten | Samen Spelen - (Reacties uitgeschakeld voor Samen spelen: palen de grond in!)

Deze week is weer veel werk verzet. Wethouder Heijkoop heeft de eerste paal geslagen!

[slideshow id=20]

Samen Spelen: werkzaamheden gestart!

september 29th, 2012 | Posted by Beheerder in Nieuwsberichten | Samen Spelen - (Reacties uitgeschakeld voor Samen Spelen: werkzaamheden gestart!)

Op zaterdag 22 september hebben vrijwilligers het oude gebouwtje helemaal leeg gemaakt. Op dinsdag is Van de Beek BV begonnen met het bouwrijp maken van de speeltuin. Hieronder vindt u de foto’s van de werkzaamheden. Op woensdag 3 oktober 2012 zal wethouder Heijkoop de eerste paal slaan voor het nieuwe gebouw!

[slideshow id=19]

Samen Spelen in Speeltuin Kindervreugd

september 11th, 2012 | Posted by Beheerder in Nieuwsberichten | Samen Spelen - (Reacties uitgeschakeld voor Samen Spelen in Speeltuin Kindervreugd)

 

 

 

 

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

Samen Spelen in Speeltuin Kindervreugd Bleskensgraaf 

Speeltuin Kindervreugd wil een speeltuin zijn voor iedereen. Het bestuur heeft daarom ruim 1,5 jaar geleden besloten mee te doen aan het landelijke project “Samen Spelen” van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK). Bij dit project krijgen speeltuinen advies en een financiële bijdrage om hun speeltuin toegankelijk(er) te maken voor kinderen met een beperking. Met de adviezen van de Speeltuinbende van de NSGK  en ook de ideeën van de kinderen uit het dorp zelf heeft speeltuinontwerpster Jootje Vaas een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de speeltuin. Bijzonder in het ontwerp is dat natuurlijke elementen worden gebruikt om de speeltuin uitdagender te maken en het samen spelen van kinderen met en zonder beperking aan te moedigen. Uiteraard staat toegankelijkheid voor iedereen daarbij voorop.

Ook zal het bestaande gebouwtje worden afgebroken en hiervoor in de plaats komt een groter gebouw, zodat ook bij minder goed weer activiteiten in de speeltuin georganiseerd kunnen worden. Uiteraard zullen het gebouw en de sanitaire voorzieningen toegankelijk zijn voor iedereen. Hiermee wordt een langgekoesterde wens van de speeltuin gerealiseerd.

 

 

 

 

 

 

 

Succesvolle fondsenwerving

Om de plannen te realiseren was naast de bijdrage van de NSGK meer geld nodig. Om de plannen te realiseren was naast de bijdrage van de NSGK meer geld nodig. Hiervoor is – mede door de goede ondersteuning van de gemeente Graafstroom – met succes een aanvraag gedaan bij LEADER Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, dat in onze regio uitvoering geeft aan het plattelandsontwikkelingsprogramma van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Ook een aantal landelijke en regionale charitatieve instellingen zoals het VSB-fonds, Jantje Beton, de Rabobank, de A.A. de Haan Stichting, Stichting Sociaal Fonds Mercon en de Vrienden van Philadelphia hebben gelden beschikbaar gesteld voor dit bijzondere project. In de komende periode zullen de bedrijven in de regio benaderd worden voor ondersteuning van dit project en zullen klusploegen van vrijwilligers samengesteld gaan worden. Voor wie meer wil weten over het project of een steentje bij wil dragen, kan zich per e-mail (svkindervreugd@gmail.com) aanmelden voor de nieuwsbrief van de speeltuin.  Ook kan de voortgang van de herinrichting gevolgd worden  via de website van de speeltuin www.svkindervreugd.com .