Speeltuinbende test Speeltuin Kindervreugd

april 9th, 2012 | Posted by Beheerder in Samen Spelen - (Reacties uitgeschakeld voor Speeltuinbende test Speeltuin Kindervreugd)

Speeltuin Kindervreugd wil een speeltuin zijn voor iedereen en doet mee aan het project “Samen Spelen” van de NGSK. Bij dit project krijgen speeltuinen advies en een financiële bijdrage om hun speeltuin toegankelijk(er) te maken.

Kindervreugd  heeft als eerste stap in het project eind mei 2011 bezoek gehad van de Speeltuinbende. Deze bende test onder leiding van een aantal volwassenen of het terrein, de voorzieningen en de speeltoestellen voldoende toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking. De Speeltuinbende heeft bekeken hoe het met de toegankelijkheid van de speeltuin gesteld was, of de toiletten aan de gestelde eisen voldeden én of de toestellen bespeeld konden worden door bijvoorbeeld een rolstoelgebruiker. De kinderen gaven ook aan hoe de speeltuin zaken kon verbeteren.

Daarnaast was aan de kinderen uit het dorp gevraagd om mee te denken over een nieuw ontwerp voor de speeltuin. Alle adviezen en ideeën van de speeltuinbende en de kinderen zijn door speeltuinontwerpster Jootje Vaas meegenomen in het ontwerp voor een nieuwe speeltuin.  Dit ontwerp is door  het project “Samen Spelen” inmiddels goedgekeurd.

Kindervreugd is inmiddels gestart met de fondsenwerving voor het aanpassen van de speeltuin. Naast financiële bijdragen door fondsen, bedrijven en andere instellingen en particulieren wordt ook gezocht naar vrijwilligers, die hun steentje willen bijdragen aan een nieuwe speeltuin waar iedereen kan spelen.

Als je meer wilt weten over het project of je steentje wilt bijdragen, kun je via de mail contact met opnemen met svkindervreugd@gmail.com

Zie ook de website van de speeltuinbende: http://www.speeltuinbende.nl/
en van de NSGK: http://www.nsgk.nl/